Workshopy s Butterfly

(Termín: 17.10.2014 - 19.10.2014 19:00 - 15:00, místo: Praha – Kolbenka)

(English version below)

1742728_orig

Foto: Bound in Darkness

Zveme vás na 3 workshopy japonské bondage ve dnech 17-19. října 2014. Lektorem bude Butterfly z Holandska. Představu o jejím vázání si můžete udělat z jejích stránek http://www.butterflybondage.com/.

Páteční a sobotní workshopy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, nedělní workshop je určen pro mírně pokročilejší.

V sobotu večer se budete moci podívat na vystoupení Butterfly na Shibari Night.

Workshop 1 – Anarchistické vázání

Pátek 17.10.2014 19:00-22:00

Nemálo lidí začínajících odrazuje složitost vázání – je potřeba začít tímto uzlem, vždy musíte mít nad provazem i vázaným kontrolu, veďte provaz tudy a ne tam…

Během tohoto večerního workshopu se vzepřeme všem těmto pravidlům. Jste-li začátečníci, experimentujte. Jste-li pokročilí, odvažte se. I vázaní dostanou šanci ovlivnit svazování.

Hravý, uvolňující a praktický workshop

Náplní bude mnoho cvičení, jak se uvolnit, příliš nemyslet dopředu a následovat provaz. Je určený pro všechny úrovně pokročilosti. Přestaňte se utápět v technice, začněte si hrát.

Workshop 2 – Mocné vázání

Méně techniky, více emoci!

Sobota 18.10.2014 11:00-17:30 s přestávkou na oběd

Vázání může být škádlivé, intimní, propojující a starostlivé.  Můžete použít provaz k ovládnutí partnera. K tomu všemu vám stačí jen pár metrů provazu.

9128770_orig

Foto: Christian Tan

Ve všech z nás je empatická, láskyplná, jemná energie, obvykle nazývaná jako ženská část našeho já. Zároveň máme sílu, která je bližší naší mužské části osobnosti. Je otázkou našeho výběru a záměrů, kterou z těchto energií použijeme. Zapomeňme na chvíli na tuto dualitu a pojďme experimentovat s oběma těmito složkami v nás.

Tento workshop není zaměřený na techniku, uzly nebo přemýšlení. Vyzkoušíme si, jak působit na partnera našim tělem a provazem. Jak přejít od mazlení k překvapivě silným pocitům. Cílem je prozkoumat a najít náš vlastní, unikátní styl vázání.

Na programu bude:

 • Prozkoumávání jemné a silné energie, a jak je kombinovat s ohledem na naše záměry.
 • Jak překvapit a znovu překvapovat partnera během vázání.
 • Kontrola partnerova těla pomocí vlastní těla a jeho pohybu.
 • Důležitost začátku vázání – v sedě nebo vestoje a jak dostat jemně nebo násilně partnera na zem.
 • Hledání vlastního stylu vázání.
 • Kreativní a asymetrické vázání – volný styl bondage, kam vás jen srdce zavede.

Podmínky účasti

Nezáleží, zda-li jste začátečník nebo pokročilý. Pokud nedržíte v ruce provaz úplně poprvé, tento workshop je pro vás vhodný.

Workshop 3 – Elegantní částečné závěsy

Neděle 19.10.2014 9:00-15:00 s přestávkou na oběd

1218522_orig

Foto: Bound in Darkness

Tento workshop je již vyprodán.

Částečné závěsy dokáží vytvořit krásné pozice – přizvednutím části těla do vzduchu se mění jeho tvary a linie. Kombinace všech složek (vy, provaz, partner, podlaha) nabízí mnoho příležitostí. Během tohoto workshopu vás Butterfly provede možnostmi vytváření krásných a elegantních částečných závěsů. Prozkoumáme jednoduché techniky, které vás s využitím vlastní kreativity a těla posunout na novou úroveň.

Na programu bude:

 • Základní postupy částečných závěsů.
 • Základní pozice, na kterých je možné stavět.
 • Jak vytvořit elegantní a krásné částečné závěsy.
 • Tipy, jak se hýbat v provazech a spolupracovat s vázajícím.
 • Jak být kreativní a nacházet nové krásné pozice.
 • Užívání si částečných závěsů v kombinaci s jejich estetikou.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti je schopnost uvázat solidní Takate kote. Ať už jste mírně pokročilý nebo zkušený vazač, každému se dostane pozornosti dle jeho úrovně pokročilosti.

O Butterfly

Butterfly (34) je zanícená do vázání inspirovaného japonskou bondage (shibari/kinbaku) a pravidelně jej vyučuje v domovském Holandsku. Poprvé byla svázaná před 7 lety a poslední 4 roky sama intenzivně váže. Vázání ji již přivedlo do Německa, Švédska, Kanady, Velké Británie a Japonska.

„Provaz je zbraní mojí první volby. Hraní si s provazem je o intimitě, spojení, pozitivní energii. Ráda se nechávám vést spojením mezi mnou a partnerem. Vázání může být sladké, drsné, pomalé, rychlé… kamkoliv nás zavede daný okamžik. Prvek překvapení je pro mě důležitý. Mým cílem je dobře se bavit. Slzy nebo smích – v mém vázání jsou povoleny všechny emoce. Sedí na mě označení jako rope slut, empatický dominant, lektor vázání, ochotná oběť, umírněný sadista, queer a rozvíjející se vazač.“

Další informace

Kapacita workshopů je omezena. Na workshopy je povinná registrace (registrační formulář je na konci této stránky). Registrace se provádí za pár, tj. 2 osoby. U workshopů je nutná platba předem. Bankovní spojení bude zasláno při registraci. Místo na workshop je rezervováno až zaplacením účastnického poplatku. V případě nízkého počtu účastníků může být workshop zrušen s plným vrácením peněz. Všechny workshopy budou v angličtině s možností překladu.

Workshopy i Shibari night se bude konat v Praze na Kolbence. Přesná adresa vám bude zaslána po registraci.

 

(English version)

Friday evening workshop 1 – Anarchistic bondage

Friday 17.10.2014 19:00-22:00

One of the things that scares beginners when doing bondage, are all the presumed rules. You ‚should‘ start with a knot like this, you ‚are not supposed‘ to let the bottom take over, and you ‚should always‘ start with a rope doubled in the middle. If you don’t apply the rules, the shibari police will come and get you. Or in the best case your fellow rope students will tell you off for being a bad rigger.

During this evening workshop, we will rebel against all the shibari rules. If you are a beginner, you will feel free to experiment. If you are an advanced rigger, you will feel even more free to go crazy. And rope partners/bottoms, you too will get the chance to influence the bondage scene.

Butterfly will declare her anarchistic bondage manifesto, with principles like ‚liberate the knot‘, ‚resist symmetry‘ and ‚the bunny is a rebel‘.

Fun, relaxing and practical
This workshop contains many excercises, to learn to let go, not plan too much, and follow „the way of the rope“. Interesting for all levels.

Saturday workshop 2 – Powerful Bondage

Surprising your rope partner, by playing with ‘masculine’ and ‘feminine’ energy

Saturday 18.10.2014 11:00-17:30 with lunch break

1319895_orig

Foto: Christian Tan

With a couple of metres of rope, you can catch your partner, overpower them, hug them or hurt them. Bondage can be teasing and intimate. Connecting with your partner, taking care, softly influencing their senses. But it can also be an overwhelming experience, with surprise as the main ingredient.

All of us have empathetic, loving, soft energy in us, usually referred to as our ‘feminine’ side. Also, we all have strength, we flirt with power, which is usually attributed to the more ‘masculine’ side. The truth is, all of us can use soft and hard energy, depending on our intentions. Let’s forget about this (non-existent?) duality and play with all the sides we have in us.

This workshop isn’t so much about technique, knots and thinking. We will go into how to use your body and rope to influence the state of being of your partner. How to move away from caressing, and surprise our partner with intense feelings. The overall goal is to explore and find your own style of tying, adding your uniqueness to every scene.

Hands-on

This workshop is very hands-on, contains many excercises, and gives lots of space to explore and develop.

We will work on:

 • Exploring ‚soft‘ and ‚powerful‘ energy, and how to combine those, depending on your intentions.
 • How to surprise and keep surprising your partner while tying.
 • Being in control of your partner’s body, by focussing on your own body movement and on ways to move them around.
 • The importance of the start of a scene: sitting, or standing and taking your partner down softly or violently.
 • Finding your own style of tying: being your unique self and showing that in your scene.
 • Creative and asymmetrical bondage: freestyle to your heart’s content.

Want to participate?

It really doesn’t matter if you are a beginner or an advanced rope top. As long as you can do a column tie, know how frictions work and have a basic insight on bondage, you are welcome to join.

Sunday workshop 3 – Elegant partial suspensions

Exploring beauty through creative poses

Sunday 19.10.2014 9:00-15:00 with lunch break

Sold out.

Being lifted off the ground is a powerful experience. But it also has an aesthetic component. As you bring a part of your partner’s body into the air, you will notice shapes and lines change.

Partial suspension can be a subtle way of creating amazing poses without giving the rope all the credit. The elements involved (you, the rope, your partner, the floor) will combine into a dynamic picture that can evolve into many possibilities. During this workshop, Butterfly will help you discover the beauty and elegance that the rigger as well as the bottom can put into a pose. We will explore simple rope techniques combined with creativity with the body to allow you and your partner to reach a new level.

Hands-on

This workshop is very hands-on, contains many excercises, and gives lots of space to explore and develop.

We will work on:

 • Building blocks for partial suspension
 • Clean technique
 • Basic poses on which you can vary
 • Exercises to make your partner look elegant and beautiful in rope
 • Tips for bottoms to move in the rope, and to work with their tying partner
 • Being creative and finding original poses, pleasing to the eye
 • Finding pleasure, and how to combine this with aesthetics

Want to participate?

To participate, you need to be able to tie a solid box tie (with arms) and chest harness (any kind, arms free), plus a good column tie. It really doesn’t matter if you are a beginner or an advanced rope top, since everyone will get input on their own level.

About ButterflyBondage

Butterfly (34) is very passionate about Japanese inspired bondage (shibari/kinbaku) and regularly teaches in The Netherlands, her home country. The first time she was tied is 7 years ago, but since 4 years she is tying intensively herself. Her bondage adventures brought her to Germany, Sweden, Canada, UK, and ultimately Japan. She is experienced as a top as well as a bottom, and loves sharing knowledge from both perspectives.

„Rope seems to be my weapon of choice. Playing with rope is about intimacy, connection and positive energy. I like to let the ‚click‘ between my partner and me lead me. So a rope scene can be sweet, harsh, slow, fast…where ever the moment takes us. The element of surprise is important to me. Having utter fun is the goal. Be it tears or laughter, all emotions are allowed in my scenes. You may label me as a rope slut, an empathetic dominant, a bondage educator, a willing victim, a moderate sadist, a queer and an evolving rigger.“

Additional information

 • all workshops in English
 • registration as a couple using form below
 • advance payment required
 • all workshop will be held in Prague, we will send you address after succesful registration

 


Rezervace

Rezervace uzavřeny.

Označeno v workshop

Nejbližší akce

 • V nejbližší době nejsou naplánováné žádné akce.

Zasílání pozvánek