Série workshopů od základů po závěsy

Na jaro 2017 jsme připravili trilogii workshopů, která vás dovede od úplných základů až po závěsy. Tvoří ji tři intenzivní volně navazující víkendové workshopy.

Na prvním začneme úplnými základy, manipulací s provazem i partnerem, vytvářením jednoduchých improvizovaných úvazů a vyzkoušíme si první jednoduché závěsy.

Na druhém se podíváme na vázání poněkud techničtěji. Naučíme se na osvědčené vzory jako Takate kote nebo Futumomo. Vysvětlíme si, jak funguje vázání po technické stránce, abyste získali sebejistotu i volnost při vázání. Větší část bude věnována závěsům a jejich pohodlnosti a bezpečnosti.

Poslední víkend této trilogie bude veden již dvěma lektory – Gestaltou a Soptíkem. Jeho náplní budou mírně pokročilejší závěsy, ve kterých zužitkujete znalostí nabyté na předchozích workshopech. Naučíte se i jednoduché přechody mezi pozicemi.

1. Část:  Workshopy vázání pro začátečníky a mírně pokročilé

Víkend 8-9.4.2017

Na workshopu se naučíte:

 • úplné základy
 • jednoduchost ve vázání
 • volný styl vázání
 • vytváření pocitů provazem a plynutí vázání
 • improvizovat
 • jednoduché závěsy s minimem potřebné techniky

Více informací a registrace.

2. Část: Začínáme s technikou a závěsy

Víkend 13-14.5.2017

Na workshopu se naučíte:

 • základy i pokročilejší techniky vázání
 • Takate kote a další základní úvazy
 • částečné závěsy
 • boční závěs

Více informací a registrace.

3. Část Workshop Částečné a plné závěsy s Gestaltou

Víkend 10-11.06.2017

Na workshopu se naučíte:

 • hip harness
 • futumomo
 • pohodlné i náročnější pozice v závěsech
 • základní přechody mezi pozicemi

Více informací a registrace.

Další informace

Na každý workshop se registruje zvlášť. Podrobné informace, přihlášku a pokyny naleznete na stránkách jednotlivých workshopů.

Na všech bude vždy část věnována bezpečnosti, používání (nejen) provazu ke komunikaci s partnerem, abychom nevázali balíky, a také vázání z pohledu vázaných.

Tyto workshopy vám poskytnou perfektní příležitost posunout se ve vázání v krátkém čase rychle kupředu.

 

Označeno v Články

Nejbližší akce

Zasílání pozvánek